INTEGRITETSPOLICY

 

Integritetspolicy

 

Städgruppen i Göteborg AB(Städgruppen) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Städgruppen. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med den förfrågan, beställning, köp eller arbetsansökan som du gör hos Städgruppen.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Städgruppen i Göteborg AB (556269-6574) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på telefon 031-89 98 01 eller via e-post till info@stadgruppen.se.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi

Städgruppen behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit när du gör en jobbförfrågan, offertförfrågan eller skriver ett avtal med oss. Du kan även komma att lämna information till Städgruppen av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, bild, allmän text, IP adress, personnummer, kontakt- & adressuppgifter, personliga preferenser, telefonnummer.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar och kunna fullfölja avtal med dig samt för att ge information och service i samband med detta.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för erbjudanden och uppföljningar i syfte att förbättra våra tjänster. I de fall du inte vill ta del av erbjudanden, vänligen kontakta oss.

 

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Städgruppen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig EU lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Städgruppen värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Städgruppen kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med administration, analyser eller statistik. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Dina personuppgifter hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Städgruppen skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i så fall oss.

 

Städgruppen i Göteborg AB

 

Upcoming Book Clubs

 

Lorem ipsum adspacing veniam nostry sun pariatur.

 

Sep 17, 2017

 

Perscatis aperiam invntore vertais betae eplicmo voluptas

 

Dec 25, 2017

 

BBBBBBBBouch

 

123 Stret Name City,

State, ABC

 

Email: mail@demolink.org

 

Phone: (800) 123-456-7890

 

BOOK CLUB

Lorem ipsum sitame an ullance visaue velitesse.

 

Perscatis aperiam invntore vertais betae eplicmo voluptas asperntur ratione nesciun quesuaw ipsuerm vertais nuqam aliquam vlupatem betae voluptas.