MILJÖPOLICY

Miljöpolicy för Städgruppen i Göteborg AB

Städgruppen utför lokalvård i Göteborgsområdet. Vi har även försäljning av förbrukningsmaterial till våra kunder.

 

För att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar ska vi på Städgruppen:

 

•Sträva efter att samordna våra transporter för att minska användningen av fossila drivmedel, minska vår körsträcka och våra utsläpp.

•Regelbundet miljöutbilda vår personal och gå igenom dosering, förbrukning och val av kemikalier.

•Vi ska uppmuntra våra kunder att välja miljöanpassade alternativ.

•Följa gällande miljölagstiftningar och förordningar.

•Sträva efter att minska vår kemikalie-, drivmedel- och elförbrukning.

•Använda miljömärkta kemikalier i den utsträckningen som det är möjligt.

•Följa våra miljöanpassade rutiner för inköp av varor och tjänster.

 

 

 

Hisings Backa den 1 april 2016

 

Andreas Kinnander

 

 

Upcoming Book Clubs

 

Lorem ipsum adspacing veniam nostry sun pariatur.

 

Sep 17, 2017

 

Perscatis aperiam invntore vertais betae eplicmo voluptas

 

Dec 25, 2017

 

BBBBBBBBouch

 

123 Stret Name City,

State, ABC

 

Email: mail@demolink.org

 

Phone: (800) 123-456-7890

 

BOOK CLUB

Lorem ipsum sitame an ullance visaue velitesse.

 

Perscatis aperiam invntore vertais betae eplicmo voluptas asperntur ratione nesciun quesuaw ipsuerm vertais nuqam aliquam vlupatem betae voluptas.